תנאים

תנאים והגבלות אלה ("ההסכם") מגדירים את התנאים וההגבלות הכלליים של השימוש שלך באתר זה ("אתר" או "שירות") וכל אחד מהמוצרים והשירותים הקשורים אליו (ביחד, "שירותים"). הסכם זה מחייב מבחינה משפטית בינך ("המשתמש", "אתה" או "שלך") ובינינו "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו").

אתר זה הוא משאב פרסומי ומידע, וככזה אין לו כל קשר או אחריות עם אף אחד מהאתרים או האנשים המוזכרים כאן. אנו מוכרים רק שטחי פרסום, איננו סוכנות ליווי, ואיננו מעורבים בשום צורה בעסקי ליווי או זנות. אנו לא לוקחים אחריות על התוכן או הפעולות של אתרי צד שלישי או אנשים שאתה עשוי לגשת אליהם בעקבות קישורים, דוא"ל או אנשי קשר בטלפון מהפורטל הזה. כל כסף ששולם למלווים המבוגרים המופיעים באתר זה מיועד לזמנם ולחברתם בלבד. כל דבר אחר שעלול להתרחש אם וכאשר נוצר מגע הוא הבחירה של מבוגרים שהסכימו. סקס ללא קונדום אסור.

כתנאי לשימוש באתר(ים), אתה מאשר שאתה מעל גיל הבגרות (לדוגמה, מעל 18 שנים או 21 שנים) בשטח השיפוט שבו אתה מתגורר. אנו דורשים מהמפרסמים להיות בני 20 לפחות כדי לפרסם ושכל החשבונות כפופים לאימות גיל. אנו מתנערים מכל אחריות הנובעת מכל מצג שווא הנוגע לגילו של המשתמש

לשם כך אנו בתנאים וההגבלות - "שלנו", "אנחנו", "אנחנו" פירושו אתר זה

על ידי גישה ושימוש באתר ובשירותים, אתה מאשר שקראת, הבנת ומסכים להיות מחויב לתנאי הסכם זה. אם אתה מתקשר בהסכם זה בשם עסק או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר שיש לך הסמכות לחייב ישות כזו להסכם זה, ובמקרה זה המונחים "משתמש", "אתה" או "שלך" יתייחסו לישות כזו. אם אין לך סמכות כזו, או אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אינך חייב לקבל הסכם זה ואינו רשאי לגשת ולהשתמש באתר ובשירותים. אתה מאשר שהסכם זה הוא חוזה בינך לבין אתר זה, למרות שהוא אלקטרוני ואינו חתום פיזית על ידך, והוא מסדיר את השימוש שלך באתר ובשירותים.

1. חשבונות וחברות

עליך להיות בן 18 לפחות כדי להשתמש באתר ובשירותים. על ידי שימוש באתר ובשירותים ועל ידי הסכמתך להסכם זה אתה מתחייב ומצהיר כי אתה בן 18 לפחות. אם אתה יוצר חשבון באתר, אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון ולכל פעולה אחרת הננקטת בקשר אליו. אנו עוקבים ובודקים חשבונות חדשים לפני שתוכל להיכנס ולהתחיל להשתמש בשירותים. מתן פרטי קשר כוזבים מכל סוג שהוא עלול לגרום לסגירת חשבונך. עליך להודיע לנו באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת. לא נהיה אחראים לכל מעשים או מחדלים מצדך, לרבות כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה ממעשים או מחדלים כאלה. אנו עשויים להשעות, להשבית או למחוק את חשבונך (או כל חלק ממנו) אם נחליט שהפרת הוראה כלשהי בהסכם זה או שהתנהגותך או התוכן שלך נוטים לפגוע במוניטין וברצון הטוב שלנו. אם נמחק את חשבונך מהסיבות לעיל, לא תוכל להירשם מחדש לשירותים שלנו. אנו עשויים לחסום את כתובת הדוא"ל ואת כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך כדי למנוע רישום נוסף.

2. תוכן משתמש

אין בבעלותנו נתונים, מידע או חומר (יחד, "תוכן") שאתה מוסר באתר במהלך השימוש בשירות. תהיה לך האחריות הבלעדית על הדיוק, האיכות, היושרה, החוקיות, המהימנות, ההתאמה והקניין הרוחני או הזכות להשתמש בכל התוכן שנשלח. אנו מפקחים וסוקרים את התוכן באתר שנשלח או נוצר באמצעות השירותים שלנו על ידך. אתה נותן לנו הרשאה לגשת, להעתיק, להפיץ, לאחסן, לשדר, לפרמט מחדש, להציג ולבצע את התוכן של חשבון המשתמש שלך אך ורק כנדרש לצורך מתן השירותים לך. מבלי להגביל אף אחד מאותם מצגים או אחריות, יש לנו את הזכות, אם כי לא החובה,, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב או להסיר כל תוכן שלדעתנו הסבירה מפר כל אחד מהמדיניות שלנו או שהוא מזיק בכל דרך שהיא. או מעורר התנגדות. אלא אם כן מותר לך במפורש, השימוש שלך באתר ובשירותים אינו מעניק לנו את הרישיון להשתמש, לשכפל, להתאים, לשנות, לפרסם או להפיץ את התוכן שנוצר על ידך או מאוחסן בחשבון המשתמש שלך למטרות מסחריות, שיווקיות או כל מטרה דומה. .

3. תוכן למבוגרים

אנא שים לב שייתכן שיש תוכן מסוים למבוגרים או למבוגרים זמין באתר. אזהרה תוצג למשתמש לפני הצגת תוכן למבוגרים. כאשר יש תוכן למבוגרים או תוכן למבוגרים, אנשים מתחת לגיל 18 או שאינם מורשים לגשת לתוכן כזה על פי החוקים של כל תחום שיפוט רלוונטי, אינם רשאים לגשת לתוכן כזה. אם נודע לנו שמישהו מתחת לגיל 18 מבקש לבצע עסקה באמצעות השירותים, נדרוש הסכמת הורים מאומתת, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות המקוונת של ילדים משנת 1998 ("COPPA").

4. חיוב ותשלומים

אתה תשלם את כל העמלות או החיובים לחשבונך בהתאם לעמלות, לחיובים ולתנאי החיוב התקפים בזמן שעמלה או חיוב יש לתשלום. כאשר השירותים מוצעים על בסיס ניסיון חינם, ייתכן שיידרש תשלום לאחר שתקופת הניסיון החינמית תסתיים, ולא כאשר תזין את פרטי החיוב שלך (שעשויים להידרש לפני תחילת תקופת הניסיון בחינם). אם חידוש אוטומטי מופעל עבור השירותים שנרשמתם אליהם, תחויב אוטומטית בהתאם לטווח שבחרת. חילופי נתונים רגישים ופרטיים מתרחשים על גבי ערוץ תקשורת מאובטח SSL ומוצפן ומוגן בחתימות דיגיטליות, והאתר והשירותים גם עומדים בתקני פגיעות PCI על מנת ליצור סביבה בטוחה ככל האפשר עבור המשתמשים. סריקות לאיתור תוכנות זדוניות מבוצעות על בסיס קבוע לאבטחה והגנה נוספת. אם, לפי שיקול דעתנו, הרכישה שלך מהווה עסקה בסיכון גבוה, נדרוש ממך לספק לנו עותק של תעודה מזהה תקפה עם תמונה שהונפקה על ידי הממשלה, ואולי גם עותק של דף חשבון בנק עדכני עבור כרטיס האשראי או החיוב שבו השתמשת. עבור הרכישה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מוצרים ותמחור מוצרים בכל עת. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע איתנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. הגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי או תחת אותו חשבון לקוח, אותו כרטיס אשראי ו/או הזמנות המשתמשות באותה כתובת לחיוב ו/או למשלוח. במקרה שנבצע שינוי או ביטול הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע לך על ידי יצירת קשר עם הדואר האלקטרוני ו/או כתובת החיוב/מספר הטלפון שסופקו בעת ביצוע ההזמנה.

5. דיוק המידע

לעיתים עשוי להיות באתר מידע המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות העלולים להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, זמינות, מבצעים והצעות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו באתר או בשירותים אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (לרבות לאחר הגשת הזמנתך). איננו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע באתר לרבות, ללא הגבלה, מידע תמחור, למעט כנדרש בחוק. אין לנקוט בשום עדכון או תאריך רענון מוגדר באתר כדי לציין שכל המידע באתר או בשירותים שונה או עודכן.

6. שירותי צד שלישי

אם תחליט להפעיל, לגשת או להשתמש בשירותי צד שלישי, שים לב שהגישה והשימוש שלך בשירותים אחרים כאלה נשלטים אך ורק על ידי התנאים וההגבלות של שירותים אחרים כאלה, ואיננו תומכים, איננו אחראים או אחראים ל, ולא להציג מצג לגבי כל היבט של שירותים אחרים כאמור, לרבות, ללא הגבלה, התוכן שלהם או האופן שבו הם מטפלים בנתונים (כולל הנתונים שלך) או כל אינטראקציה בינך לבין הספק של שירותים אחרים כאמור. אתה מוותר באופן בלתי הפיך על כל תביעה נגד אתר זה ביחס לשירותים אחרים כאמור. אתר זה אינו אחראי לכל נזק או אובדן שנגרמו או נגרם לכאורה על ידי או בקשר עם ההפעלה, הגישה או השימוש שלך בכל שירות אחר כזה, או הסתמכותך על נוהלי הפרטיות, תהליכי אבטחת מידע או מדיניות אחרת של אחר כזה. שירותים. ייתכן שתידרש להירשם או להיכנס לשירותים אחרים כאלה בפלטפורמות שלהם. על ידי הפעלת כל שירות אחר, אתה מתיר במפורש לאתר זה לחשוף את הנתונים שלך לפי הצורך כדי להקל על השימוש או ההפעלה של שירות אחר כזה.

7. אחריות לזמן פעולה

אנו מציעים ערבות לזמן פעילות של 99% של זמן זמין בחודש. הבטחת זמן הפעילות של השירות אינה חלה על הפסקות שירות הנגרמות על ידי: (1) תחזוקה או תיקונים תקופתיים מתוכננים שאנו עשויים לבצע מעת לעת; (2) הפרעות שנגרמו על ידך או על ידך; (3) הפסקות שאינן משפיעות על פונקציונליות הליבה של השירות; (4) סיבות שאינן בשליטתנו או שאינן ניתנות לחיזוי סביר; ו (5) הפסקות הקשורות לאמינות של סביבות תכנות מסוימות.

8. גיבויים

אנו מבצעים גיבויים שוטפים של האתר ותכניו ונעשה כמיטב יכולתנו להבטיח את שלמותם ודיוקם של גיבויים אלו. במקרה של כשל בחומרה או אובדן נתונים, נשחזר גיבויים אוטומטית כדי למזער את ההשפעה ואת זמני ההשבתה.

9. פרסומות

במהלך השימוש שלך באתר ובשירותים, אתה רשאי להיכנס להתכתבות עם או להשתתף במבצעים של מפרסמים או נותני חסות המציגים את הסחורה או השירותים שלהם דרך האתר והשירותים. כל פעילות כזו, וכל תנאים, תנאים, אחריות או מצגים הקשורים לפעילות כזו, הינם אך ורק בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. לא תהיה לנו כל אחריות, מחויבות או אחריות לכל התכתבות, רכישה או קידום מכירות כאלה בינך לבין כל צד שלישי כזה.

10. קישורים למשאבים אחרים

למרות שהאתר והשירותים עשויים לקשר למשאבים אחרים (כגון אתרי אינטרנט, אפליקציות לנייד וכו'), איננו מרמזים, במישרין או בעקיפין, על כל אישור, שיוך, חסות, תמיכה או זיקה לכל משאב מקושר, אלא אם כן צוין במפורש. כאן. חלק מהקישורים באתר עשויים להיות "קישורים שותפים". זה אומר שאם תלחץ על הקישור ותרכוש פריט, אתר זה יקבל עמלת שותפים. איננו אחראים לבדיקה או הערכה, ואיננו מתחייבים להצעות של עסקים או אנשים כלשהם או לתוכן המשאבים שלהם. איננו נושאים באחריות או חבות כלשהי לפעולות, מוצרים, שירותים ותכנים של כל צד שלישי אחר. עליך לעיין בקפידה בהצהרות המשפטיות ובתנאי השימוש האחרים של כל משאב שאליו אתה ניגש דרך קישור באתר ובשירותים. הקישור שלך לכל משאב אחר מחוץ לאתר הוא על אחריותך בלבד.

11. שימושים אסורים

בנוסף לתנאים אחרים כמפורט בהסכם, נאסר עליך להשתמש באתר ובשירותים או בתוכן: (א) לכל מטרה בלתי חוקית; (ב) לשדל אחרים לבצע או להשתתף בפעולות בלתי חוקיות כלשהן; (ג) להפר כל תקנות בינלאומיות, פדרליות, פרובינציאליות או מדינתיות, חוקים, חוקים או תקנות מקומיות; (ד) להפר או להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של אחרים; (ה) להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להכפיש, להשמיץ, לבזות, להפחיד או להפלות על סמך מגדר, נטייה מינית, דת, מוצא אתני, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות; (ו) למסור מידע כוזב או מטעה; (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שיעשה או עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על הפונקציונליות או התפעול של האתר והשירותים, המוצרים והשירותים של צד שלישי או האינטרנט; (ח) לספאם, דיוג, פארם, עילה, עכביש, זחילה או גרידה; (ט) לכל מטרה מגונה או בלתי מוסרית; או (י) להפריע או לעקוף את תכונות האבטחה של האתר והשירותים, מוצרים ושירותים של צד שלישי או האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר ובשירותים בשל הפרה של כל אחד מהשימושים האסורים.

12. זכויות קניין רוחני

"זכויות קניין רוחני" פירושן כל הזכויות הקיימות והעתידיות המוקנות על פי חוק, חוק מקובל או שוויון בכל זכויות יוצרים וזכויות קשורות, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, המצאות, מוניטין והזכות לתבוע בגין הפסקה, זכויות המצאות, זכויות שימוש וכל זכויות הקניין הרוחני האחרות, בכל מקרה אם רשומות או לא רשומות וכוללות את כל הבקשות והזכויות להגיש בקשה ולהינתן, זכויות לתבוע עדיפות מזכויות אלו וכל זכויות או צורות דומות או שוות ערך של הגנה וכל תוצאה אחרת של פעילות אינטלקטואלית שמתקיימת או תתקיים כעת או בעתיד בכל חלק של העולם. הסכם זה אינו מעביר אליך קניין רוחני כלשהו בבעלות אתר זה או של צדדים שלישיים, וכל הזכויות, הכותרות והאינטרסים בקניין זה ובנוסף יישארו (כמו בין הצדדים) אך ורק באתר זה. כל הסימנים המסחריים, סימני השירות, הגרפיקה והלוגו המשמשים בקשר עם האתר והשירותים, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של אתר זה או של מעניקי הרישיונות שלו. סימנים מסחריים אחרים, סימני שירות, גרפיקה וסמלי לוגו המשמשים בקשר עם האתר והשירותים עשויים להיות סימנים מסחריים של צדדים שלישיים אחרים. השימוש שלך באתר ובשירותים אינו מעניק לך שום זכות או רישיון לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת באתר זה או בסימנים מסחריים של צד שלישי.

13. ויתור על אחריות

אתה מסכים ששירות כזה מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין" וכי השימוש שלך באתר ובשירותים הוא על אחריותך בלבד. אנו מתנערים במפורש מכל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, לרבות אך לא רק אחריות משתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. אנחנו לא מתחייבים שהשירותים יעמדו בדרישות שלך, או שהשירות יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי מטעויות; אנו גם לא מתחייבים לגבי התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירות או לגבי הדיוק או המהימנות של מידע כלשהו שהושג באמצעות השירות או שפגמים בשירות יתוקנו. אתה מבין ומסכים שכל חומר ו/או נתונים שהורדו או שהושגו בדרך אחרת באמצעות השימוש בשירות נעשים על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד וכי אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובדן של נתונים הנובעים מהורדה של חומר כזה. ו/או נתונים. איננו מתחייבים לגבי סחורות או שירותים כלשהם שנרכשו או הושגו באמצעות השירות או עסקאות כלשהן שנעשו באמצעות השירות, אלא אם צוין אחרת. שום עצה או מידע, בין אם בעל פה ובין בכתב, שהתקבלו על ידך מאתנו או באמצעות השירות לא ייצור כל אחריות שלא נכתבה כאן במפורש.

14. הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה אתר זה, השותפים שלו, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הספקים או נותני הרישיונות שלו יהיו אחראים כלפי כל אדם לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, כיסוי או נזק תוצאתי ( לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, הכנסות, מכירות, מוניטין, שימוש בתוכן, השפעה על העסק, הפרעה עסקית, אובדן חסכונות צפוי, אובדן הזדמנות עסקית) בכל אופן שנגרם, לפי כל תיאוריה של אחריות, לרבות, ללא הגבלה , חוזה, עוולה, אחריות, הפרת חובה חקוקה, רשלנות או אחרת, גם אם הצד האחראי קיבל ייעוץ לגבי האפשרות של נזקים כאלה או יכול היה לחזות נזקים כאלה. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, האחריות המצרפית של אתר זה ושל שותפיו, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הספקים ומעניקי הרישיונות שלו בנוגע לשירותים תהיה מוגבלת לסכום העולה על דולר אחד או כל סכומים ששולם בפועל במזומן על ידי לך לאתר זה במשך התקופה הקודמת של חודש לפני האירוע או ההתרחשות הראשונה שהובילה לאחריות כזו. ההגבלות וההחרגות חלות גם אם תרופה זו אינה מפצה אותך במלואה על כל אובדן או כשל במטרה המהותית שלו.

15. שיפוי

אתה מסכים לשפות ולשמור על אתר זה ושל שותפיו, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הספקים ומעניקי הרישיונות שלו ללא פגיעה מכל התחייבות, הפסדים, נזקים או עלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, שנגרמו בקשר עם או הנובעים מכל טענות, תביעות, פעולות, מחלוקות או דרישות של צד שלישי שהועלו כנגד כל אחד מהם כתוצאה מהתוכן שלך או הקשור אליו, השימוש שלך באתר ובשירותים או כל התנהגות בלתי הולמת מכוונת מצדך.

16. ניתוק

ניתן לממש את כל הזכויות וההגבלות הכלולות בהסכם זה והן יהיו ישימות ומחייבות רק במידה שאינן מפרות את החוקים הרלוונטיים כלשהם ונועדו להיות מוגבלות במידה הדרושה כדי שלא יהפכו את הסכם זה לבלתי חוקי, פסול. או בלתי ניתן לאכיפה. אם הוראה או חלק כלשהו של הוראה כלשהי בהסכם זה ייקבע כבלתי חוקי, פסול או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, כוונת הצדדים היא ששאר ההוראות או חלקיו יהוו את הסכמתם ביחס ל- הנושא של זה, וכל ההוראות הנותרות או חלקים מהן יישארו בתוקף ובתוקף.

17. יישוב סכסוכים

היווצרותו, הפרשנות והביצוע של הסכם זה וכל סכסוך הנובע ממנו יהיו כפופים לחוקים המהותיים והפרוצדורליים של גרנזי ללא התחשבות בכלליה בדבר התנגשויות או ברירת חוק, ובמידה שיחול, חוקי גרנזי. . סמכות השיפוט והמקום הבלעדיים לפעולות הקשורות לנושא זה יהיו בתי המשפט הממוקמים בבליז, ואתה נכנע בזאת לסמכות השיפוט האישית של בתי משפט כאלה. אתה מוותר בזאת על כל זכות למשפט חבר מושבעים בכל הליך הנובע או קשור להסכם זה. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין אינה חלה על הסכם זה.

18. שינויים ותיקונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הסכם זה או תנאיו המתייחסים לאתר ולשירותים בכל עת, בתוקף עם פרסום גרסה מעודכנת של הסכם זה באתר. כאשר נעשה זאת, נשנה את התאריך המעודכן בתחתית עמוד זה. המשך השימוש באתר ובשירותים לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.

19. הסכמה לתנאים אלה

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההגבלות שלו. על ידי גישה ושימוש באתר ובשירותים אתה מסכים להיות מחויב להסכם זה. אם אינך מסכים לציית לתנאי הסכם זה, אינך מורשה לגשת או להשתמש באתר ובשירותים.

20. ציות לחוק וחוק

21. בדיקות תמונה ותעודות זהות

מודעות בפלטפורמה שלנו חייבות להיות תמונות אמיתיות שלך ואתה חייב להיות בן 18 ומעלה. אנו מבצעים בדיקות נקודתיות קבועות של אימות וזיהוי הגיל של החבר וכל מודעה שאנו חושדים שהיא מזיפת את זהותם או מתחת לגיל תתבקש להוכחה מיידית. ניתן לעשות זאת באמצעות דף הזיהוי או הדרכון המתאים. במהלך תקופה זו ייתכן שהמודעה שלך תושעה.

כל המודעות המוצגות באתר שלנו נבדקות בעת ההגשה ומפוקחות מעת לעת. אם הם לא יעמדו בתנאים וההגבלות שלנו, הם יוסרו ללא הודעה מוקדמת.

22. מודעת דיווח

אם ברצונך לדווח על תוכן שמפר את זכויות התמונה או המידע שלך, תוכל לשלוח דוא"ל באמצעות דף צור קשר שלנו. לאחר מכן נמשיך לאמת את המידע המדובר ונחקור כל חשבון / פרופיל / מודעה של מקרה שדווח לנו. אנו נמחק כל חשבון/פרופיל/מודעה חשודים של האדם שמפר את התנאים וההגבלות.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר או לשנות כל תוכן או תמונה/ים, ולהשהות או להסיר כל משתמש שנמצא מפר את התנאים וההגבלות שלנו. לכן, לא נחזיר תשלומים כלשהם לאחר הסרת החשבון / הפרופיל / המודעה החשודים מפלטפורמת הפרסום שלנו.

אתר זה מאפשר רק לאנשים בוגרים לפרסם את זמנם וחברותם בפני אנשים בוגרים אחרים. אנחנו לא מספקים שירות הזמנות ולא מתארגנים פגישות. כל מחיר שצוין מתייחס לזמן בלבד ולא לשום דבר אחר. כל שירות המוצע או כל דבר אחר שעלול להתרחש הוא הבחירה של מבוגרים בהסכמה ועניין פרטי ביניהם. באחריותך לציית לחוקים המקומיים.

יצירת קשר

אם תרצה ליצור איתנו קשר כדי להבין יותר על הסכם זה או מעוניין ליצור איתנו קשר בכל עניין הקשור אליו, תוכל לעשות זאת באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.

מסמך זה עודכן לאחרונה ב-27 בינואר 2023